Skip navigation

Wales Co-operative Centre
Canolfan Cwdweithredol Cymru

A A A
Cymraeg English
Cysylltu â ni: 0300 111 5050
 

Sut gallwn ni helpu

Female using computer

Rydym yn cynnig cymorth a chyngor busnes di-dâl i fentrau cymdeithasol a chydweithredol yng Nghymru.

Help gyda thechnoleg

Male using computer

Gall Cymunedau 2.0 gynnal adolygiadau Technoleg Gwybodaeth a chynnig hyfforddiant a chymorth am ddim i fudiadau sy'n gymwys.

Olyniaeth busnes a pherchnogaeth y gweithwyr

Worker co-operative - Accommodation Furniture Solutions Ltd

Cyfleoedd i'r gweithwyr fod yn berchen ar fusnes i sicrhau olyniaeth.

A allai cwmni cydweithredol y gweithwyr fod yn addas i chi?

Tai Cydweithredol yng Nghymru

Female standing outside house

Gall tai cydweithredol ddarparu model llwyddiannus, fforddiadwy sy’n ddewis arall ar gyfer perchentyaeth yng Nghymru.

Gweithio fel consortia i helpu'ch busnes i dyfu

A consortia approach to growing your business

Mae mentrau sy'n gweithio gyda'i gilydd yn tyfu gyda'i gilydd

Manteision dilyn dull consortia

Gofyn cwestiwn

male during training workshop

Oes gennych chi gwestiwn? Cwblhewch y ffurflen ymholiadau i weld sut gallwn helpu eich menter gymdeithasol neu gydweithredol.  

Ein blog: mentrau cymdeithasol RSS

Newyddion Pioneers Post RSS